Werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand

Let op!

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat de monumentenaftrek wordt afgeschaft. Eind december 2018 wordt duidelijk of dit definitief doorgaat. Wordt de monumentenaftrek afgeschaft, dan komt er een (vervangende) subsidieregeling voor in de plaats. Op deze pagina houden we u hiervan op de hoogte.

Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Verricht u onderhoudswerk aan uw pand? Dan mag u de kosten daarvoor aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het pand.
  Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland woont of daarbuiten.
 • Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Of het pand is definitief aangewezen als beschermd monument, als het nog niet is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
 • U betaalt de onderhoudskosten dit jaar.
 • Het pand is een eigen woning in box 1 (inkomen uit werk en woning) of het hoort bij uw bezittingen en schulden in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

Een pand kan meer of minder waard worden. Als de waardeverandering u voor meer dan 50% aangaat, hebt u een eigen woning of een woning in box 3 waar u de aftrek voor kunt krijgen.

Krijgt u subsidie voor de onderhoudskosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie aftrekken van de onderhoudskosten.

Monumentenpand buiten Nederland

Ook voor uw monumentenpand buiten Nederland mag u onderhoudskosten aftrekken. Dat kan voor de kosten die u maakt vanaf 18 december 2014. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Uw pand ligt binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.
 • U hebt een erkenning van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat uw pand:
  • behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed
  • een rijksmonumentenpand zou zijn als het op Nederlands grondgebied stond

Economisch eigendom, zoals appartementsrecht

Hebt u een appartementsrecht, een recht van erfpacht of recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom? Ook dan mag u de onderhoudskosten aftrekken. Voorwaarde is dat de waardeverandering van (uw aandeel in) het rijksmonumentenpand u voor meer dan de helft aangaat.

De aftrek geldt niet voor:

 • gemeentelijke monumenten
 • provinciale monumenten
 • panden die deel uitmaken van beschermd dorps- of stadsgezicht
 • schepen, ook al staan ze ingeschreven in de schepenlijst van het Nationaal Register Varende Monumenten

Aftrek vooraf vaststellen

Bent u van plan onderhoudswerk aan uw rijksmonumentenpand te verrichten? Dan kunt u bij ons een verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand indienen. U weet dan vooraf welke onderhoudskosten aftrekbaar zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.