Werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand

Bent u eigenaar van een rijksmonumentenpand? Verricht u onderhoudswerk aan uw pand? Dan mag u tot 1 januari 2019 de kosten daarvoor aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent eigenaar van het pand.
  Het maakt daarbij niet uit of u in Nederland woont of daarbuiten.
 • Het pand is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister. Of het pand is definitief aangewezen als beschermd monument, als het nog niet is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
 • U betaalt de onderhoudskosten in het jaar dat u ze wilt aftrekken.
 • Het pand is een eigen woning in box 1 (inkomen uit werk en woning) of het hoort bij uw bezittingen en schulden in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen).

Een pand kan meer of minder waard worden. Als de waardeverandering u voor meer dan 50% aangaat, hebt u een eigen woning of een woning in box 3 waar u de aftrek voor kunt krijgen.

Krijgt u subsidie voor de onderhoudskosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie aftrekken van de onderhoudskosten.

Vanaf 2019: subsidie voor instandhouding rijksmonumenten

Vanaf 1 januari 2019 kunt u een subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Meer informatie hierover vindt u op de site van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (dossier: Subsidies).

Monumentenpand buiten Nederland

Ook voor uw monumentenpand buiten Nederland mag u tot 1 januari 2019 de onderhoudskosten aftrekken. Dat kan voor de kosten die u maakt tussen 18 december 2014 en 1 januari 2019. Er moet dan wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Uw pand ligt binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.
 • U hebt een erkenning van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat uw pand:
  • behoort tot het Nederlands cultureel erfgoed
  • een rijksmonumentenpand zou zijn als het op Nederlands grondgebied stond

Economisch eigendom, zoals appartementsrecht

Hebt u een appartementsrecht, een recht van erfpacht of recht van opstal of een andere vorm van economisch eigendom? Ook dan mag u de onderhoudskosten aftrekken tot 1 januari 2019. Voorwaarde is dat de waardeverandering van (uw aandeel in) het rijksmonumentenpand u voor meer dan de helft aangaat.

De aftrek geldt niet voor:

 • gemeentelijke monumenten
 • provinciale monumenten
 • panden die deel uitmaken van beschermd dorps- of stadsgezicht
 • schepen, ook al staan ze ingeschreven in de schepenlijst van het Nationaal Register Varende Monumenten

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.