Uw (ex-)echtgenoot is eigenaar van de woning, maar u woont erin en betaalt de (hypotheek)rente

Gaat u scheiden en is uw (ex-)echtgenoot eigenaar van de woning? En blijft u in de woning wonen? Maar blijft u na zijn vertrek nog (een deel van) de (hypotheek)rente betalen? Dan kunt u te maken hebben met partneralimentatie.

De woning is geen eigen woning

U bent geen eigenaar van de woning. Daardoor is de woning geen eigen woning voor u. De woning waar u in woont, ‘huurt’ u van uw ex-echtgenoot. U hebt dus geen inkomsten uit eigen woning en u kunt de (hypotheek)rente daarom ook niet aftrekken als kosten van die woning.

U woont gratis in de woning

Betaalt u uw (ex-)echtgenoot geen vergoeding (huur) voor het gebruik van de woning? Dan is er sprake van een gratis woongenot. Dat is een vorm van partneralimentatie. U moet dit opgeven als ontvangen partneralimentatie. Het bedrag van deze partneralimentatie is gelijk aan het eigenwoningforfait van die woning.

U betaalt huur aan uw(ex-)echtgenoot voor de woning

Betaalt u uw (ex-)echtgenoot huur voor de voormalige eigen woning? Dan is er geen sprake van gratis woongenot. U hoeft dit dus niet op te geven als  ontvangen partneralimentatie.

Betaalde partneralimentatie

U kunt de door u betaalde (hypotheek)rente aftrekken als betaalde partneralimentatie. Dit kan alleen als u dit betaalt op grond van uw onderhoudsverplichting tegenover uw (ex-)echtgenoot. Dit kunt u zelf met uw (ex-)echtgenoot overeengekomen zijn, of u bent hiertoe verplicht door de rechter.

Let op!

Moet uw (ex-)echtgenoot de rente aan u terugbetalen (hebt u een zogenoemde regresvordering op uw (ex-)echtgenoot)? Dan kunt u dit bedrag niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.