Wat gebeurt er na 2 jaar?

Op het moment dat u de voormalige eigen woning 2 jaar hebt verlaten, verandert uw situatie. De verlaten woning is dan geen eigen woning meer.

De door u verlaten woning is geen eigen woning meer na 2 jaar

Na 2 jaar is de door u verlaten woning voor u geen eigen woning meer. De (hypotheek)rente die u betaalt, is niet meer aftrekbaar vanaf de dag dat de termijn van 2 jaar voorbij is. Ook geeft u vanaf dat moment geen eigenwoningforfait meer aan. U geeft uw deel van de waarde en de schuld van de woning aan in box 3 (sparen en beleggen). Met de waarde van de woning bedoelen we hier de WOZ-waarde.

Voorbeeld

U hebt samen met uw echtgenoot een eigen woning. U vertrekt op 1 mei 2022 uit deze woning.

De woning die u verlaten hebt, is tot 1 mei 2024 voor u een eigen woning. In 2024 geeft u deze woning in box 1 aan als eigen woning voor de periode 1 januari tot 1 mei. U kunt alleen de (hypotheek)rente aftrekken die u betaalt over de periode januari tot en met april. U geeft het eigenwoningforfait op over de periode 1 januari tot en met 30 april.

Vanaf 1 mei 2024 horen uw deel van de woning en eigenwoningschuld tot uw bezittingen en schulden in box 3 (sparen en beleggen).

Overwaarde en restschuld

Moet u de verlaten woning aangeven in box 3? Op dat moment moet u de eventuele overwaarde uitrekenen en toevoegen aan uw eigenwoningreserve. Daarvoor moet u uw deel van de eigenwoningschuld aftrekken van uw deel van de werkelijke waarde van deze woning.

Hebt u meer schuld dan de woning waard is? Dan ontstaat er een restschuld. Is dit gebeurd na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018? Dan valt het bedrag van de restschuld in box 1. De rente die u betaalt over dit deel is 15 jaar aftrekbaar. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Overwaarde verlaten woning

Heeft de verlaten woning een overwaarde? Dan beïnvloedt dit de renteaftrek voor een eigen woning die u koopt binnen 3 jaar nadat de verlaten woning geen eigen woning meer is. Dit is een gevolg van de bijleenregeling. Hebt u al een nieuwe woning gekocht? Dan wordt de eigenwoningschuld van die nieuwe eigen woning verminderd met het bedrag van de overwaarde van de verlaten woning. U kunt daardoor minder (hypotheek)rente aftrekken.

(Ex-)echtgenoot woont gratis in de woning

Is de woning na de 2 jaar nog altijd deels uw eigendom? En blijft uw (ex-)echtgenoot gratis in de woning wonen op basis van een alimentatieplicht? Dan is dat een vorm van betaalde partneralimentatie. U trekt het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait van de verlaten woning dan af als betaalde partneralimentatie.

De alimentatieplicht kan bijvoorbeeld blijken uit een rechterlijke uitspraak, een convenant of een andere (schriftelijke) overeenkomst.

(Ex-)echtgenoot betaalt huur voor de woning

Betaalt uw (ex-)echtgenoot huur voor de voormalige eigen woning? Dan hoeft u dat niet op te geven als inkomen. U mag het bedrag van uw deel van het eigenwoningforfait in dat geval niet aftrekken als betaalde partneralimentatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.