Aankoop van de woning

U hebt in het jaar van aankoop van uw woning ook de volgende kostenoverzichten nodig bij het invullen van de vragen bij ‘Woningen en andere onroerende zaken’ en ‘Hypotheken en andere schulden’ in uw aangifte inkomstenbelasting.

Let op!

U vult de volledige hypotheek of lening in. Is de hypotheek of lening niet helemaal gebruikt voor de eigen woning? Dan moet u de hypotheek of lening, de betaalde rente en aftrekbare kosten splitsten in de aangifte.

Voorbeeld

U hebt een woning gekocht voor € 250.000. U neemt een hypotheek van € 255.000. U gebruikt € 5.000 om op vakantie te gaan met uw gezin. In de aangifte vult u de schuld in en geeft u aan dat u deze niet volledig hebt gebruikt voor de eigen woning. Daarna splitst u de schuld in € 250.000 en € 5.000. U moet ook de betaalde rente en aftrekbare kosten splitsen.

 

Kosten Aftrekbaar of niet

Toelichting

 

Onderdeel 'Woningen en andere onroerende zaken' of ‘Hypotheken en andere schulden’

De advies- en bemiddelingskosten vóór de aankoop van de woning

 

Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de gekochte woning inclusief aankoopkosten. Dit zijn aankoopkosten.

De advies- en bemiddelingskosten in verband met de afgesloten hypotheek of lening

 

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op aankoopdatum woning en schuld op 31 december

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, bemiddelingskosten tussenpersoon

 

De afkoopsom erfpacht Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Of hebt u een lening afgesloten voor de afkoop?

Dan mag u deze lening optellen bij uw eigenwoningschuld. De rente hierover is aftrekbaar.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De afsluitprovisie

 

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De bereidstellingsprovisie

 

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De bouwrente tot aan datum afsluiten koop- aannemingsovereenkomst Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

 

De bouwrente vanaf datum afsluiten koop- aannemingsovereenkomst Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De bouwtechnische keuring voor de aankoop van de woning Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De bouwtechnische keuring voor het verkrijgen van de hypotheek of lening of voor de Nationale Hypotheek Garantie

 

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, andere kosten

De koopsom of aanneemsom van de woning Niet aftrekbaar De hele schuld valt in box 1 als hij volledig is gebruikt voor de eigen woning.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie

 

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

De makelaarskosten voor de aankoop van de woning Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De notariskosten voor de aankoop

Het gaat hier om de eigendomsakte en de inschrijving van de eigendomsakte bij het Kadaster.

Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De notariskosten voor de hypotheek of lening

Het gaat hier om de hypotheekakte en de inschrijving van de hypotheekakte bij het Kadaster.

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, Notariskosten hypotheek

De opleveringskeuring Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De overdrachtsbelasting

 

Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Aankoopprijs van de woning

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

De overnamekosten voor roerende zaken Niet aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan moet u de schuld in de aangifte splitsen. Dit gedeelte van de schuld valt in box 3. De rente hierover is niet aftrekbaar.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld

De taxatiekosten voor het krijgen van de hypotheek(lening) of de Nationale Hypotheek Garantie

 

 

Aftrekbaar Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Zo ja, dan valt dit gedeelte van de schuld in box 1 en hoort bij uw eigenwoningschuld.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten, Taxatiekosten hypotheek

De verbouwingskosten Niet aftrekbaar

Hebt u deze kosten meegefinancierd in de schuld? Of hebt u een lening afgesloten voor de verbouwing? Dan mag u deze lening optellen bij uw eigenwoningschuld. De rente hierover is aftrekbaar.

 

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari en schuld op 31 december

Vraag: Betaalde rente

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.