Kostenoverzicht eigen woning

Bij het invullen van de vragen bij ‘Woningen en andere onroerende zaken’ en ‘Hypotheken en andere schulden’ in uw aangifte inkomstenbelasting hebt u een aantal kostenoverzichten nodig. In onderstaand overzicht staat:

  • om welke kosten het gaat
  • welke kosten aftrekbaar zijn
  • een toelichting op de kosten of schuld
  • waar u de kosten moet invullen in uw aangifte
Overzicht al dan niet aftrekbare kosten

Kosten

Aftrekbaar of niet

Toelichting

Online aangifte

Onderdelen:
‘Woningen en andere onroerende zaken’ of
'Hypotheken en andere schulden’

Betaalde rente

Deze staat op het (jaar)overzicht van uw bank.

 

Aftrekbaar

Is de betaalde rente meegefinancierd in de hypotheek of lening? Dan is de rente die u betaalt over dit gedeelte van de schuld niet aftrekbaar. U moet de schuld in de aangifte splitsen. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Betaalde rente

Betaalde rente van een lening die u hebt afgesloten bij uw bv of familie

U moet zelf bijhouden hoeveel rente u betaalt voor deze lening.

Aftrekbaar

Is de betaalde rente meegefinancierd in de hypotheek of lening? Dan is de rente die u betaalt over dit gedeelte van de schuld niet aftrekbaar. U moet de schuld in de aangifte splitsen. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Betaalde rente

De periodieke betaling van erfpacht (erfpachtcanon)

 

Aftrekbaar

Is de periodieke betaling voor erfpacht meegefinancierd in de hypotheek of lening? Dan is de rente die u betaalt over dit gedeelte van de schuld niet aftrekbaar. U moet de schuld in de aangifte splitsen. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: Betaalde erfpachtcanon

De rente van de restschuld in verband met verkoop oude woning.
De restschuld is ontstaan na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018.

Aftrekbaar

Is de betaalde rente meegefinancierd in de hypotheek of lening? Dan is de rente die u betaalt over dit gedeelte van de schuld niet aftrekbaar. U moet de schuld in de aangifte splitsen. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Betaalde rente

De rente van de restschuld in verband met verkoop oude woning.
De restschuld is ontstaan vóór 29 oktober 2012.

Niet aftrekbaar

De rente over deze schuld is niet aftrekbaar. U geeft deze schuld op in box 3.

 

 

De restschuld in verband met verkoop oude woning.
De restschuld is ontstaan na 28 oktober 2012 en vóór 1 januari 2018.

Niet aftrekbaar

De schuld zelf is niet aftrekbaar. U geeft deze schuld op in box 1.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: schuld

Boeterente in verband met vervroegd aflossen.

Aftrekbaar

Is de betaalde boeterente meegefinancierd in de hypotheek of lening? Dan is de rente die u betaalt over dit gedeelte van de schuld niet aftrekbaar. U moet de schuld in de aangifte splitsen. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Hebt u naast de rente nog andere kosten

Renteverhoging via rentemiddeling.

Aftrekbaar

Is het rentepercentage verhoogd vanwege rentemiddeling? Bijvoorbeeld bij boeterente. Dan is de rente aftrekbaar.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Betaalde rente

De restschuld in verband met verkoop oude woning.
De restschuld is ontstaan vóór 29 oktober 2012.

Niet aftrekbaar

De schuld zelf is niet aftrekbaar. U geeft deze schuld op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: schuld

De schuld aan het begin van het jaar.

Deze schuld staat op het (jaar)overzicht van uw bank.

Niet aftrekbaar

De hele schuld valt in box 1 als hij volledig is gebruikt voor de eigen woning. Is de schuld niet helemaal gebruikt voor de eigen woning? Dan splitst u deze in de aangifte. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari

De schuld aan het eind van het jaar.

Deze schuld staat op het (jaar)overzicht van uw bank.

Niet aftrekbaar

De hele schuld valt in box 1 als hij volledig is gebruikt voor de eigen woning. Is de schuld niet helemaal gebruikt voor de eigen woning? Dan splitst u deze in de aangifte. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 31 december

De schuld aan het begin van het jaar van een lening
die u hebt afgesloten bij uw bv of familie.

U moet zelf bijhouden hoeveel u hebt afgelost op deze lening.

Niet aftrekbaar

De hele schuld valt in box 1 als hij volledig is gebruikt voor de eigen woning. Is de schuld niet helemaal gebruikt voor de eigen woning? Dan splitst u deze in de aangifte. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 1 januari

De schuld aan het eind van het jaar van een lening
die u hebt afgesloten bij uw bv of familie.

U moet zelf bijhouden hoeveel u hebt afgelost op deze lening.

Niet aftrekbaar

De hele schuld valt in box 1 als hij volledig is gebruikt voor de eigen woning. Is de schuld niet helemaal gebruikt voor de eigen woning? Dan splitst u deze in de aangifte. De hypotheek of lening waarover de rente niet aftrekbaar is, geeft u op in box 3.

Hypotheken en andere schulden

Vraag: Schuld op 31 december

De WOZ-waarde van uw woning.

 

Niet aftrekbaar

Op uw WOZ-beschikking staat als peildatum altijd 1 januari van het vorige jaar. Als u bijvoorbeeld aangifte doet over 2019, gebruikt u de WOZ-beschikking 2019 met peildatum 1 januari 2018.

Woningen en andere onroerende zaken

Vraag: WOZ-waarde

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.