Tijdelijke verhuur eigen woning

Verhuurt u wel eens uw eigen woning? Bijvoorbeeld via een internetsite tijdens uw vakantie? Of zomaar een weekend? Of als u om andere redenen voor korte tijd in het buitenland bent? Dan blijft uw woning ondanks de tijdelijke verhuur toch uw eigen woning. Dat betekent dat u ook voor de periode van de tijdelijke verhuur het volgende aangeeft:

Daarnaast geeft u 70% van de ontvangen huur over de verhuurperiode aan als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’. 

Ontvangen huur

De ontvangen huur is de door u berekende huurprijs, verminderd met de gemaakte kosten.

In de huurprijs mag u een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van de woning, bijvoorbeeld:

  • gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder
  • aan de huurder verleende service, zoals schoonmaken en wassen
  • advertenties en provisie

Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Woning staat te koop

Verhuurt u tijdelijk uw woning omdat deze te koop staat? Kijk dan bij: Tijdelijk 2 woningen/Tijdelijke verhuur.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.