Eigenwoningschuld

De eigenwoningschuld is het deel van uw hypotheek of lening waarover u de rente mag aftrekken. Dit is alleen een hypotheek of lening die betrekking heeft op uw eigen woning, bijvoorbeeld om de woning aan te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Gebruikt u een deel van de hypotheek of lening om bijvoorbeeld uw huis in te richten? Of om een auto te kopen? Dan hoort dit deel niet bij uw eigenwoningschuld.

Vaak is de eigenwoningschuld gelijk aan het bedrag van uw hypotheek of lening. Maar uw eigenwoningschuld kan ook lager zijn dan het bedrag van uw hypotheek of lening. Bijvoorbeeld als u eerder een woning hebt verkocht met overwaarde, of als u een schenking voor die woning hebt ontvangen.

Eigenwoningschuld berekenen

Tel de volgende bedragen bij elkaar op:

En verminder dit met de:

Tel daarna het bedrag van de meegefinancierde financieringskosten erbij op.

Let op!

Het gaat hier alleen om het deel van de financieringskosten dat betrekking heeft op het deel van de lening waarover u de rente mag aftrekken in box 1.

Het totaal van deze berekening is uw eigenwoningschuld. U mag voor een lening tot maximaal dit bedrag de betaalde rente aftrekken. Hebt u meer geleend dan wat uit de berekening van de eigenwoningschuld komt? Geef dat bedrag dan aan als schuld in box 3 (sparen en beleggen). U mag over dit deel van de lening de betaalde rente niet aftrekken.

Aankoopsom van de woning

Hebt u minder geleend dan de aankoopsom van de woning? Bereken de eigenwoningschuld dan met dat lagere bedrag.

Aankoopkosten

Voorbeelden van aankoopkosten zijn:

  • makelaarskosten
  • overdrachtsbelasting
  • notariskosten voor de overdracht

Voorbeeld

U verkoopt in maart 2014 een woning voor € 225.000. De eigenwoningschuld is € 200.000. De verkoopkosten zijn € 1.000. Uw eigenwoningreserve is € 24.000. In september 2015 koopt u een nieuw huis voor € 250.000. De aankoopkosten zijn € 5.000. De meegefinancierde financieringskosten zijn € 2.100. U sluit een hypotheek af voor € 260.000.

aankoopsom

€ 250.000

 

 

 

aankoopkosten

€     5.000  +

 

 

 

 

 

€ 255.000

 

 

eigenwoningreserve

 

€   24.000 -

 

 

 

 

 

€ 231.000

 

financieringskosten

 

 

€      2.100 +

 

eigenwoningschuld

 

 

 

€ 233.100

U mag over een bedrag van € 233.100 de betaalde rente en kosten aftrekken. Het andere deel van de hypotheek (€ 260.000 - € 233.100 = € 26.900) valt in Box 3 als schuld. De rente en kosten over dit deel mag u niet aftrekken.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.