WOZ-waarde

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw eigen woning. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze waarde wordt door de gemeente vastgesteld en staat op de WOZ-beschikking die u jaarlijks van uw gemeente krijgt.

Staan eventuele bijgebouwen, zoals een garage, apart vermeld op de WOZ-beschikking? Of hebt u hiervoor een aparte WOZ-beschikking gekregen? Tel dan de WOZ-waarden bij elkaar als deze bijgebouwen bij de woning horen.

Peildatum

Op uw WOZ-beschikking staat altijd als peildatum 1 januari van het vorige jaar. Als u bijvoorbeeld aangifte doet over 2016, gebruikt u de WOZ-beschikking 2016, met als peildatum 1 januari 2015.

WOZ-waarde nieuwbouwwoning

Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht? Neem dan de waarde van de WOZ-beschikking die de gemeente heeft afgegeven, ook als die alleen betrekking heeft op de grond of op een gedeeltelijk afgebouwde woning.

Hebt u een nieuwbouwwoning gekocht waarvoor de gemeente nog geen WOZ-beschikking heeft afgegeven? Dan moet u zelf de waarde van de woning (laten) schatten. U moet hierbij uitgaan van de waarde die de woning op 1 januari van het voorgaande jaar zou hebben gehad. Deze waarde kunt u vaststellen door te kijken naar de waarde van soortgelijke woningen.

Krijgt u later alsnog een WOZ-beschikking voor de woning en blijkt hieruit dat u de waarde te hoog of te laag hebt geschat? Dan kunt u ons vragen om uw aanslag te wijzigen.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan moet u bezwaar maken bij de gemeente, niet bij de Belastingdienst. Als u gelijk krijgt op uw bezwaar, mag u uitgaan van de nieuw vastgestelde WOZ-waarde.

Heeft de gemeente nog geen uitspraak gedaan? Dan gaat u in uw aangifte uit van de WOZ-waarde die op de beschikking staat. Geeft de gemeente u later toch gelijk en wordt de WOZ-waarde lager vastgesteld? Dan kunt u ons vragen om uw aanslag te wijzigen.

Geen WOZ-beschikking?

Hebt u een bestaande woning (gekocht) en nog geen WOZ-beschikking gekregen? Vraag deze dan aan bij de gemeente.

Woning buiten Nederland

Hebt u een woning buiten Nederland? Dan is er geen WOZ-waarde vastgesteld. U moet dan de waarde van de woning schatten.

Woonboot

Woont u op een boot met een vaste ligplaats? Dan heeft de gemeente geen WOZ-waarde vastgesteld voor de woonboot. Hebt u een beschikking van de gemeente gekregen voor de roerendewoonruimtebelasting? Gebruik dan de waarde die op deze beschikking staat. Deze waarde is namelijk op dezelfde manier vastgesteld als een WOZ-waarde. Hebt u geen aanslag roerendewoonruimtebelasting gehad? Dan moet u de waarde van de woonboot schatten.

Hebt u van de gemeente wel een WOZ-waarde ontvangen? Dan is dat de WOZ-waarde van de aanlegplaats of de waterkavel die van u is of waarvoor u erfpacht betaalt. In de aangifte moet u deze WOZ-waarde optellen bij de waarde van de woonboot.

Voorbeeld

De waarde van uw woonboot is € 225.000. Daarnaast hebt u van de gemeente een WOZ-waarde ontvangen van € 15.000 voor uw aanlegplaats. In uw aangifte geeft u een WOZ-waarde op van € 240.000.

Waarde schatten

De WOZ-waarde voor een woning is de vrije verkoopprijs van de woning op 1 januari van het vorige kalenderjaar. Dus voor het jaar 2016 gaat u uit van 1 januari 2015. De vrije verkoopprijs van de woning is de verkoopprijs die de hoogste bieder u op die datum zou betalen als u de woning had verkocht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.