Lening bij uw werkgever of uw bv

Hebt u of uw fiscale partner bij uw werkgever of uw bv een lening voor uw eigen woning? En bent u voor die lening een lagere rente overeengekomen dan de marktconforme rente (marktrente)? Dan moet u tot en met 2015 bij het bepalen van de aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld uitgaan van de marktrente. Dit geldt ook als u:

  • minder dan gebruikelijk betaalt aan kosten bij het verkrijgen van de lening
  • een personeelslening had bij een met uw werkgever gelieerde vennootschap

Voorbeeld

Het eigenwoningforfait is € 3.500. U betaalt voor de lening bij uw werkgever € 3.000. De marktrente is € 5.000, zodat u een rentevoordeel van € 2.000 hebt.

U moet dan uitgaan van de marktrente (€ 5.000). Die is hoger dan het eigenwoningforfait (€ 3.500), zodat u geen aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.