Privégebruik woning

Bent u niet in loondienst, en hebt u als hoofdverblijf een pand dat u ook gebruikt om in te werken? Dan telt u een bedrag voor privégebruik van de woning op bij uw winst of opbrengsten uit overig werk. Dit geldt in de volgende situaties:

  • U woont in een pand dat helemaal tot uw ondernemingsvermogen behoort.
  • U woont in (deel van) een pand dat uw onderneming huurt.

Privévermogen of zakelijk vermogen?

Hebt u een woning die uw hoofdverblijf is, maar die u deels voor uw onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden gebruikt? Dan kan het zijn dat uw woning:

  • verplicht tot uw zakelijk vermogen behoort
  • verplicht tot uw privévermogen hoort of
  • dat de woning tot uw keuzevermogen hoort

Privégebruik woning berekenen

Het privégebruik woning is een percentage van de WOZ-waarde van het woningdeel. U berekent dit als volgt:

  • Bepaal de WOZ-waarde van het woongedeelte. (Bijvoorbeeld: het pand is voor de 90% uw woonhuis. Dan neemt u 90% van de totale WOZ-waarde.)
  • Zoek in de onderstaande tabel woningforfait 2020, 2019 of 2018 het percentage op dat bij de waarde van het woongedeelte hoort.
  • Vermenigvuldig de waarde van het woongedeelte met dit percentage.

Woont u een deel van het jaar in een woning die tot uw zakelijk vermogen behoort? Dan berekent u voor de woning het privégebruik woning voor de periode dat u in het pand woonde.

Tabel woningforfait 2020
Waarde van het woongedeelte
 
meer dan niet meer dan Forfait
- € 12.500 0,90%
€ 12.500 € 25.000 1,10%
€ 25.000 € 50.000 1,25%
€ 50.000 € 75.000 1,35%
€ 75.000 € 1.090.000 1,55%
€ 1.090.000 - € 16.895 vermeerderd met 2,35% van de woningwaarde voor zover deze hoger is dan € 1.090.000
Tabel woningforfait 2019
Waarde van het woongedeelte
 
meer dan niet meer dan Forfait
- € 12.500 0,95%
€ 12.500 € 25.000 1,20%
€ 25.000 € 50.000 1,30%
€ 50.000 € 75.000 1,45%
€ 75.000 € 1.080.000 1,65%
€ 1.080.000 - € 17.820 vermeerderd met 2,35% van de woningwaarde voor zover deze hoger is dan € 1.080.000
Tabel woningforfait 2018
Woningwaarde Woningforfait
meer dan niet meer dan
- € 12.500 1,00%
€ 12.500 € 25.000 1,25%
€ 25.000 € 50.000 1,40%
€ 50.000 € 75.000 1,55%
€ 75.000 € 1.060.000 1,75%
€ 1.060.000 - € 18.550 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.