Wanneer kunt u vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen?

Als u overdrachtsbelasting moet betalen, kunt u daar soms een vrijstelling voor krijgen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden, als:

  • u zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
  • onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld
  • u een landgoed koopt
  • er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar)
  • er sprake is van inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is)
  • er sprake is van  omzetting van een onderneming in een nv of bv
  • een bedrijf fuseert, splitst of intern reorganiseert
  • land- en tuinbouwbedrijven worden vergroot of verplaatst
  • landerijen worden heringericht
  • er sprake is van stedelijke herstructurering

Voor meer informatie over vrijstellingen van overdrachtsbelasting kunt u contact opnemen met de BelastingTelefoon. U kunt uw vraag ook schriftelijk stellen. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst/CFD
Postbus 4660
3502 HP Utrecht

Stuurt u uw brief aangetekend? Stuur uw brief alleen dan naar:

Belastingdienst/CFD
Orteliuslaan 1000
3528 DB Utrecht

Let op!

Als u recht hebt op een vrijstelling, moet u of de notaris wel aangifte overdrachtsbelasting doen. Hoe u aangifte overdrachtsbelasting doet, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.