Uw woning staat leeg omdat u tijdelijk bent uitgezonden of overgeplaatst

Staat uw woning leeg omdat u tijdelijk ergens anders woont? Bijvoorbeeld omdat u bent uitgezonden of overgeplaatst? Soms beschouwen wij uw leegstaande woning dan toch als eigen woning. U mag dan bijvoorbeeld hypotheekrente blijven aftrekken. Dit heet de uitzendregeling.

Voorwaarden uitzendregeling

Als u wilt dat wij uw leegstaande woning als eigen woning blijven zien, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

 • Op het moment dat u ergens anders gaat wonen, bent u of is uw fiscale partner minimaal 1 jaar eigenaar van de woning die leeg komt te staan. Gedurende die tijd was de woning uw hoofdverblijf.
 • Na uw uitzending of overplaatsing moet u weer in de leegstaande woning gaan wonen.
 • U en uw fiscale partner hebben tijdens de uitzending of overplaatsing geen andere eigen woning als hoofdverblijf. Een huurwoning telt niet als eigen woning.
 • In de periode dat u ergens anders woont, laat u geen anderen in uw woning wonen. Hier zijn uitzonderingen op.

  Deze personen mogen wél in de woning wonen:
  • uw kinderen of de kinderen van uw fiscaal partner
  • uw fiscaal partner, ook als door de uitzending uw partner niet meer als fiscaal partner kwalificeert
  • personen die direct voorafgaand aan de uitzending tot uw huishouden behoorde voor minimaal 1 jaar (bijvoorbeeld een hulpbehoevende ouder)

   Als deze personen in de woning verblijven, mogen zij geen huur of andere vergoeding voor hun verblijf betalen.

Voldoet u aan de voorwaarden en gebruikt u de woning alleen tijdens uw vakantie of verlof? Dat mag, de woning telt dan als een eigen woning.

Aftrekbare kosten

Als uw leegstaande woning voldoet u aan de voorwaarden voor de uitzendregeling, mag u de volgende kosten aftrekken:

Eigenwoningforfait

Als uw woning voldoet aan de voorwaarden, telt u een eigenwoningforfait bij uw inkomsten als u aangifte doet. Bij de uitzendregeling gelden hiervoor vaste percentages en bedragen.

U voldoet niet meer aan de voorwaarden

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u de woning verhuurt? Dan wordt de woning een box 3-bezitting. U krijgt dan ook te maken met de bijleenregeling.

U voldoet weer aan de voorwaarden

Voldoet u weer aan de voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat de woning na een periode van verhuur weer leeg is komen te staan? Dan blijft de woning een box 3-bezitting. Uw woning wordt pas weer een eigen woning vanaf het moment dat aan uw tijdelijk verblijf elders een eind is gekomen, en u weer in de woning bent gaan wonen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.