Ik verhuur mijn woning die te koop staat - krijg ik renteaftrek?

Staat uw woning leeg en te koop? Dan hebt u recht op renteaftrek tot maximaal 3 jaar na het kalenderjaar waarin u het huis hebt verlaten. Wij noemen dit de driejaarstermijn. Verhuurt u de woning in deze periode? Dan mag u de rente niet meer aftrekken. Stopt de verhuur binnen de driejaarstermijn? Dan hebt u weer recht op renteaftrek.

Voorbeeld

Uw vorige woning staat sinds 1 mei 2022 leeg en te koop. Vanaf 1 juli 2023 verhuurt u de woning. Vanaf deze datum valt de woning, inclusief schuld, in box 3 en mag u geen rente aftrekken.

De verhuur stopt op 30 juni 2024. Met ingang van 1 juli 2024 mag u de rente weer aftrekken, tot en met uiterlijk 31 december 2025.

U verhuurt deze woning voor onbepaalde tijd

Gaat u de woning voor onbepaalde tijd verhuren? Dan hebt u vanaf het moment dat het huurcontract ingaat geen recht meer op renteaftrek. Vanaf dat moment moet u de woning en de bijbehorende schuld opgeven in box 3. U moet ook de overwaarde of restschuld van deze woning bepalen. De ontvangen huur hoeft u niet op te geven als inkomen. De gemaakte kosten mag u niet aftrekken.

Stopt de verhuur binnen de driejaarstermijn? Op het moment dat de woning weer leeg en te koop staat, hebt u weer recht op renteaftrek. Tot maximaal het einde van de driejaarstermijn.

U verhuurt deze woning tijdelijk

Verhuurt u de woning die tijdelijk? Dan zijn er 2 situaties mogelijk:

  • De tijdelijke verhuur stopt na het einde van de driejaarstermijn.
  • De tijdelijke verhuur stopt voor het einde van de driejaarstermijn.

De tijdelijke verhuur stopt na het einde van de driejaarstermijn

Gaat u de woning tijdelijk verhuren? En ligt de datum van het einde van het huurcontract na de driejaarstermijn? Dan hebt u vanaf het moment dat het huurcontract ingaat geen recht meer op renteaftrek. Vanaf dat moment moet u de woning en de bijbehorende schuld opgeven in box 3. De ontvangen huur hoeft u niet op te geven als inkomen. De gemaakte kosten mag u niet aftrekken. Omdat u al weet dat de huur stopt na de driejaarstermijn, moet u de overwaarde of restschuld van deze woning bepalen.

Stopt de verhuur toch binnen de driejaarstermijn? Op het moment dat de woning weer leeg en te koop staat, hebt u weer recht op renteaftrek. Tot maximaal het einde van de driejaarstermijn.

De tijdelijke verhuur stopt voor het einde van de driejaarstermijn

Op het moment dat de verhuur ingaat, moet u de woning en de bijbehorende schuld opgeven in box 3. U hebt dan geen recht meer op renteaftrek. Op het moment dat de verhuur is gestopt en de woning weer leeg en te koop staat, hebt u weer recht op renteaftrek. Tot maximaal het einde van de driejaarstermijn.

Staat de woning nog steeds leeg en te koop op het moment dat de driejaarstermijn is afgelopen? Vanaf dat moment moet u de woning en bijbehorende schuld weer opgeven in box 3. U moet dan ook de overwaarde of restschuld bepalen.

Verkoopt u de woning voordat de driejaarstermijn is afgelopen? Dan moet u de overwaarde of restschuld op dat moment bepalen.

Checklist

In de checklist staat wat u nodig hebt om uw eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.