Afkopen of deblokkeren

Laat u uw 'kapitaalverzekering eigen woning' voor het einde van de looptijd uitbetalen? Dan koopt u uw verzekering af. Beëindigt u uw bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning) vroegtijdig? Dan laat u die rekening 'deblokkeren'. Afhankelijk van uw situatie betaalt u dan belasting over het rendement in de uitkering.

Blijft u in uw woning wonen?

Blijft u in uw woning wonen na afkoop van uw verzekering of deblokkering van een bankspaarrekening? Dan wordt het rendement in de kapitaaluitkering belast.

U berekent het rendement door de betaalde bedragen van de kapitaaluitkering af te trekken.

Berekening rendement

Kapitaal uitkering

Af: betaalde bedragen


________

Rendement

U hebt recht op een vrijstelling als u de uitkering gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Uw 'kapitaalverzekering eigen woning' of bankspaarrekening moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Vrijstelling bij afkopen en deblokkeren vanaf 1 april 2017

Komt uw 'kapitaalverzekering eigen woning' of bankspaarrekening ná 31 maart 2017 voortijdig tot uitkering? Dan geldt dat als u uw eigenwoningschuld of restschuld aflost met de kapitaaluitkering, u een vast bedrag aan vrijstelling hebt. Lees meer daarover bij Vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning en banksparen vanaf 1 april 2017.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.