Afkopen of deblokkeren tot 1 april 2017

Hebt u vóór 1 april 2017 uw 'kapitaalverzekering eigen woning', gedeblokkeerd of afgekocht? Dan betaalt u, afhankelijk van de situatie, belasting over het rendement in de uitkering. Meer daarover leest u op deze pagina.

Let op!

Komt uw 'kapitaalverzekering eigen woning' of bankspaarrekening ná 31 maart 2017 voortijdig tot uitkering? Dan geldt dat als u uw eigenwoningschuld of restschuld aflost met de kapitaaluitkering, u een vast bedrag aan vrijstelling hebt. Lees meer daarover bij: Vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning en banksparen vanaf 1 april 2017.

Blijft u in de woning wonen?

Als u in de woning blijft wonen na afkoop van de 'kapitaalverzekering eigen woning',  of deblokkering van een bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning), dan wordt het rendement in de kapitaaluitkering belast.

U berekent het rendement door de betaalde bedragen van de kapitaaluitkering af te trekken.

Tabel berekening rentebestanddeel

Kapitaal uitkering

Af: betaalde bedragen


________

Rendement

Gebruikt u de uitkering  voor de aflossing van uw eigenwoningschuld? Dan hebt u recht op een vrijstelling als u aan de voorwaarden voldoet.

Hebt u de uitkering niet gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld? Dan hebt u geen recht op een vrijstelling.

Afkoop in een aantal specifieke gevallen van 1 januari 2013 tot 1 april 2017

Van 1 januari 2013 tot 1 april 2017 geldt bij afkoop of deblokkering in een van de volgende gevallen altijd de hoge vrijstelling (€ 162.500 per persoon in 2017):

 • Er is sprake van beëindiging van fiscaal partnerschap (bijvoorbeeld echtscheiding). Bij de financiële afwikkeling daarvan komt de kapitaalverzekering eigen woning of de bankspaarrekening tot uitkering.
 • De verkoopprijs van de vorige eigen woning is onvoldoende om de eigenwoningschuld van de vorige eigen woning volledig af te lossen.
 • U maakt gebruik van schuldhulpverlening.
 • U gebruikt de kapitaaluitkering om een restschuld van de vroegere eigen woning in te lossen.
 • Als u financiële problemen hebt, waardoor u de kosten en lasten voor de eigen woning niet of binnenkort niet meer kan betalen.
  Wilt u van deze regeling gebruik maken, stuur dan een brief naar:
  Belastingdienst
  T.a.v. Directie Vaktechniek, team brieven en beleidsbesluiten
  Postbus 20201
  2500EE Den Haag

Afkoop in een aantal specifieke gevallen van 1 januari 2017 tot 1 april 2017

Van 1 januari 2017 tot 1 april 2017 geldt bij voortijdig tot uitkering komen in een van de volgende gevallen altijd de hoge vrijstelling (€ 162.500 per persoon in 2017):

 • U maakt gebruik van schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • U verkoopt uw eigen woning, koopt direct een nieuwe eigen woning of u hebt al een nieuwe eigen woning.

Om gebruik te kunnen maken van de hoge vrijstelling moet u voldoen aan beide onderstaande voorwaarden:

 • Tot het tijdstip van gehele of gedeeltelijke uitkering moet u jaarlijks een bedrag hebben betaald. Er geldt daarbij dat het hoogste jaarlijks betaalde bedrag niet meer mag zijn geweest dan 10 keer het laagste jaarlijks betaalde bedrag.
 • Met de kapitaaluitkering wordt de bijbehorende eigenwoningschuld of de restschuld zoveel mogelijk afgelost. Is de uitkering hoger dan het afgeloste bedrag? Dan geldt voor het rendement in hogere bedrag de vrijstelling niet.

Voorbeeld

U koopt uw kapitaalverzekering eigen woning af. De afkoopsom is € 150.000. De eigenwoningschuld is € 120.000. De uitkering is € 30.000 hoger dan de eigenwoningschuld. Het rendement in dit bedrag valt niet onder de vrijstelling.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.