Uitkering bij overlijden fiscale partner

Overlijdt uw fiscale partner en krijgt u voor de eigen woning een uitkering van de verzekering of de bank? Lees dan wat voor uw situatie geldt.

U krijgt een uitkering van een kapitaalverzekering eigen woning

Dan wordt uw vrijstelling verhoogd met het bedrag dat uw overleden fiscale partner niet meer kan gebruiken. Die verhoging is nooit meer dan het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij door het overlijden uitkeert.

U krijgt een uitkering van een bankspaarrekening

Was uw overleden fiscale partner rekeninghouder? En wordt daardoor de bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning) gedeblokkeerd? Dan kan u vragen om de bankspaarrekening door te schuiven. Dit betekent dat:

  • in het jaar van overlijden niet fiscaal wordt afgerekend
  • u in de toekomst uw vrijstelling mag verhogen met het bedrag dat uw overleden partner nog aan vrijstelling kon gebruiken
    Deze verhoging van de vrijstelling is niet hoger dan het tegoed op de spaarrekening of de waarde van het beleggingsrecht op het moment van overlijden.

Wilt u doorschuiven?

Dan moet de rekening binnen 12 maanden na het overlijden overgezet zijn naar uw eigen naam.

Voorbeeld

U hebt met uw fiscale partner een woning gekocht en voor de eigenwoningschuld een spaarrekening eigen woning afgesloten. Na enkele jaren overlijdt uw partner. U ontvangt een overlijdensuitkering van € 100.000. Uw partner had eerder € 52.500 van zijn vrijstelling gebruikt. Bij overlijden in 2020 had hij daarom nog € 168.500 - € 52.500 = € 116.000 vrijstelling over.

Uw eigen vrijstelling wordt nu verhoogd met € 116.000 en is: € 168.500 + € 116.000 = € 284.500. De overlijdensuitkering die u hebt ontvangen, moet u van de vrijstelling aftrekken. Uw vrijstelling zou zijn: € 284.500 - € 100.000 = € 184.500, maar is maximaal € 100.000. U houdt nog € 184.500 aan vrijstelling over voor een volgende uitkering.

Wilt u niet doorschuiven

Vraagt u als fiscale partner bij het overlijden van de rekeninghouder niet om de bankspaarrekening door te schuiven? Dan is het rendement in het deel van de kapitaaluitkering dat uitkomt boven de vrijstelling belast in box 1 (werk en woning). Dat deel geeft u dan aan in de aangifte inkomstenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.