Uitkering kapitaalverzekering eigen woning of banksparen

Aan het eind van de looptijd van de kapitaalverzekering eigen woning, of van de bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning) keert uw verzekeringsmaatschappij of uw bank in 1 keer het opgebouwde bedrag (de bedragen die u in die jaren hebt betaald en het daarover behaalde rendement) aan u uit. Dit heet een kapitaaluitkering.

Gebruikt u die uitkering om uw eigenwoningschuld (de hypotheek) af te lossen? Dan hebt u waarschijnlijk recht op een vrijstelling. Over de kapitaaluitkering betaalt u dan geen belasting. 

Ontvangt u een uitkering bij het overlijden van uw fiscale partner, dan kan uw vrijstelling worden verhoogd.

Laat u uw verzekering voor het einde van de looptijd uitbetalen? Of uw bankspaarrekening vroegtijdige beëindigen? Lees dan wat de gevolgen voor u zijn bij Afkopen of deblokkeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.