Vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning en banksparen vanaf 1 april 2017

Krijgt u na 31 maart 2017 een uitkering uit uw kapitaalverzekering of bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning)? En voldoet deze aan de voorwaarden? Dan gelden onderstaande vrijstellingen. 

Tabel: vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering en banksparen
Jaar 
Vrijstelling
2021

€ 171.000 per persoon

2020

€ 168.500 per persoon

2019

€ 166.000 per persoon

Hebt u een fiscale partner, dan is de vrijstelling maximaal 2 keer zo hoog.

Overlijden

Overlijdt u of uw fiscale partner, dan geldt deze vrijstelling alleen voor de overledene. U moet dan wel tot het moment van overlijden jaarlijks een bedrag hebben betaald.

Tabel: vrijstelling bij overlijden
Jaar 
Vrijstelling
2021

€ 171.000

2020

€ 168.500

2019

€ 166.000

Hebt u een vrijstelling? Houd dan rekening met het volgende:

  • De vrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld op het moment dat u de uitkering ontvangt. Ook is de vrijstelling nooit hoger dan de eigenwoningschuld die u daadwerkelijk aflost met de uitkering.
  • U hebt tijdens uw leven recht op een totale vrijstelling van ten hoogste het bedrag dat geldt in het jaar van uitkering. Hebt u al eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, dan vermindert dit het bedrag van de vrijstelling.
  • De vrijstelling geldt voor de hele uitkering, dus de betaalde bedragen en het rendement hierop.
  • Kunt u deze vrijstelling niet helemaal gebruiken? Dan houdt u recht op een vrijstelling voor het verschil tussen uw totale vrijstelling en de ontvangen uitkering.
  • Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks verhoogd in verband met inflatie.

Wanneer vervalt de vrijstelling?

Uw recht op vrijstelling kan komen te vervallen. Dat gebeurt als de kapitaalverzekering of het banksparen zo wordt gewijzigd, dat deze niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Gezamenlijke vrijstelling

Als u een fiscale partner hebt, kunt u allebei de vrijstelling krijgen. Uw eigen vrijstelling kan niet hoger zijn dan (het deel van) de uitkering waarop u zelf recht hebt.

U mag allebei een beroep doen op de gezamenlijke vrijstelling, ook al is maar 1 van u begunstigde van de polis. Dit doet u in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de kapitaaluitkering is uitbetaald.

Tabel: gezamenlijke vrijstelling
Jaar 
Gezamenlijke vrijstelling
2021

maximaal € 342.000

2020

maximaal € 337.000

2019

maximaal € 332.000

Uitkering hoger dan de vrijstelling

Is uw kapitaaluitkering hoger dan de vrijstelling? Dan betaalt u belasting over de opgebouwde rente die in het bedrag zit dat boven de vrijstelling uitkomt. Dit bedrag geeft u op in box 1 (werk en woning).

Voorbeeld

U krijgt op 1 mei 2020 van uw bank een uitkering uit uw kapitaalverzekering eigen woning van € 400.000. Hierin zit € 100.000 opgebouwde rente. U hebt een fiscale partner.

U betaalt belasting over het bedrag dat uw kapitaaluitkering hoger is dan uw gezamenlijke vrijstelling, dus over: € 400.000 - € 342.000 = € 58.000.

Het opgebouwde rendement hierin is: 58.000/400.000 x € 100.000 = € 14.500. Dit bedrag vermeldt u in uw online aangifte inkomstenbelasting 2021 bij 'Bankrekeningen en andere bezittingen'.

 


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.