Vrijstelling bij uitkering kapitaalverzekering eigen woning en banksparen tot 1 april 2017

Krijgt u een uitkering uit uw kapitaalverzekering eigen woning of bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning) vóór 1 april 2017? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan gelden de volgende vrijstellingen:

Tabel vrijstelling kapitaalverzekering

Jaar

Vrijstelling bij 15 tot en
met 19 jaar premie betaald
Vrijstelling bij 20 jaar of
langer premie betaald

2017

€ 36.900 per persoon

€ 162.500 per persoon

2016

€ 36.800 per persoon

€ 162.000 per persoon

Overlijden

Is uw fiscale partner vóór 1 april 2017 overleden? En is dit gebeurd binnen 20 jaar nadat u de verzekering hebt afgesloten? Dan geldt voor de uitkering de volgende vrijstelling:

Tabel vrijstelling kapitaalverzekering bij overlijden

Jaar van overlijden

Vrijstelling

2017

€ 162.500

2016

€ 162.000

U moet dan wel tot het moment van overlijden jaarlijks een bedrag hebben betaald.

Hebt u een vrijstelling? Houd dan rekening met het volgende:

  • De vrijstelling is nooit hoger dan de eigenwoningschuld op het moment dat u de uitkering ontvangt. Ook is de vrijstelling nooit hoger dan de eigenwoningschuld die u daadwerkelijk aflost met de uitkering.
  • U hebt tijdens uw leven recht op een totale vrijstelling van ten hoogste het hoge bedrag dat geldt in het jaar van uitkering. In 2017 is dit bedrag € 162.500 per persoon. Hebt u al eerder gebruik gemaakt van de vrijstelling, dan vermindert dit het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling geldt voor de hele uitkering, dus voor de betaalde bedragen en het rendement hierop samen.
  • Het bedrag van de vrijstelling wordt jaarlijks verhoogd door de inflatie.
  • Kunt u deze vrijstelling niet helemaal gebruiken? Dan houdt u recht op een vrijstelling voor het verschil tussen uw totale vrijstelling en de ontvangen uitkering.

Voorbeeld

U krijgt op 1 maart 2017 een kapitaalsuitkering van € 100.000 en daarmee lost u uw eigenwoningschuld af. De totale vrijstelling is € 162.500. U hebt dan nog een vrijstelling van (€ 162.500- € 100.000 =) € 62.500 over voor een eventuele volgende uitkering of deblokkering.

Wanneer vervalt uw vrijstelling?

Uw recht op vrijstelling kan komen te vervallen. De vrijstelling vervalt als de kapitaalverzekering of het banksparen zo wordt gewijzigd, dat deze niet meer voldoet aan voorwaarden.

Gezamenlijke vrijstelling

Hebt u een fiscale partner? Dan kunt u allebei de vrijstelling krijgen. Tot en met 2015 moest u wel allebei zelfstandig begunstigde of rekeninghouder zijn van de kapitaalverzekering of bankspaarrekening eigen woning. U bent begunstigde als u recht hebt op een uitkering. Bij minimaal 20 jaar premiebetaling krijgt u samen in:

  • 2017 maximaal € 325.000
  • 2016 maximaal € 324.000

De vrijstelling is niet overdraagbaar. Uw eigen vrijstelling kan niet hoger zijn dan (het deel van) de uitkering waarop u zelf recht hebt.

Vanaf 2016 mag u allebei een beroep doen op de gezamenlijke vrijstelling, ook al is maar 1 van u begunstigde of rekeninghouder van de polis. Dit doet u in de aangifte inkomstenbelasting over het jaar waarin de kapitaaluitkering plaatsvindt.

Uitkering hoger dan vrijstelling

Is de kapitaaluitkering hoger dan het bedrag van uw vrijstelling? Dan moet u belasting betalen over de opgebouwde rendement in het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Dit bedrag geeft u op in box 1 (werk en woning).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.