U verhuist naar een huurwoning

Vanaf het moment dat u de eigen woning hebt verkocht, voldoet uw kapitaalverzekering eigen woning of bankspaarrekening (spaar- of beleggingsrekening voor de eigen woning) niet meer aan de voorwaarden. U moet dan belasting betalen over de opgebouwde rente in box 1 (werk en woning). Het maakt hierbij niet uit of u de verzekering hebt afgekocht of de bankspaarrekening hebt gedeblokkeerd. U moet ook belasting betalen als de verzekering of de bankspaarrekening blijft bestaan.

Vaak kunt u in deze situatie toch een vrijstelling krijgen. Het aantal jaren dat u premies hebt betaald of stortingen hebt gedaan, is bij verkoop van de eigen woning namelijk niet van belang voor het recht op vrijstelling. Ook hoeft u de leningen voor de eigen woning niet te hebben afgelost. U moet wel hebben voldaan aan de voorwaarde dat de hoogste jaarpremie of -storting niet meer was dan 10 keer de laagste jaarpremie of -storting.

Doordat u geen eigen woning meer hebt, moet u de waarde van de niet-afgeloste leningen aangeven als schuld in box 3 (sparen en beleggen). De rente over die leningen mag u niet meer aftrekken.

Hebt u de kapitaalverzekering niet afgekocht of de spaarrekening of het beleggingsrecht niet geheel opgenomen? Dan is de waarde ervan een bezitting in box 3 (sparen en beleggen).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.