Verplicht aflossen voor renteaftrek vanaf 2013

Vanaf 2013 zijn de regels voor de renteaftrek van de eigenwoningschuld (hypotheekrenteaftrek of aftrek van een lening) veranderd.

De hoofdregel is dat u voor nieuwe leningen alleen rente mag aftrekken als u voldoet aan de zogenoemde aflossingsverplichting. U voldoet aan de aflossingsverplichting als u de lening binnen een vastgestelde periode aflost en u een minimumbedrag per jaar aflost. Maar in een aantal situaties hoeft u niet verplicht af te lossen om de rente te mogen aftrekken.

Wanneer verplicht aflossen?

In de volgende situaties moet u voldoen aan de aflossingsverplichting om de rente te mogen aftrekken:

 • U sluit voor de 1e keer een hypotheek of lening af in 2013 of daarna.
 • U verhoogt uw bestaande hypotheek of lening, bijvoorbeeld voor een verbouwing.
  Had u op 31 december 2012 al een eigenwoningschuld? Dan geldt de aflossingsverplichting alleen voor het extra bedrag dat u leent.

Hoe verplicht aflossen?

U kunt de lening annuïtair of lineair aflossen.

Annuïtair aflossen

Annuïtair aflossen betekent dat u een vast bedrag betaalt aan rente en aflossing. Dit vaste bedrag kunt u per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen.

U voldoet aan de aflossingsverplichting als:

 • u de lening aflost in maximaal 360 maanden (30 jaar)
 • in de (hypothecaire) leningovereenkomst staat wanneer u de lening moet hebben afgelost
 • in de (hypothecaire) leningovereenkomst staat met welk vast bedrag u de lening aflost
  Dat vaste bedrag kan het minimumbedrag zijn dat u moet aflossen, maar het mag ook hoger zijn.

Let op!

U moet zelf vaststellen of u hebt voldaan aan uw aflossingsverplichting. Hebt u een annuïtaire lening waarvoor u verplicht moet aflossen om renteaftrek te krijgen? U kunt dan gebruikmaken van de rekenhulp Aflossing annuïteitenlening om uit te rekenen wat uw maximale eigenwoningschuld mag zijn op 31 december van een jaar.

Lineair aflossen

Lineair aflossen betekent dat u een vast bedrag betaalt aan aflossing. Dit vaste bedrag kunt u per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Omdat u een deel van uw lening aflost, betaalt u minder rente. Uw totale lasten (aflossing en rente) worden hierdoor steeds lager.

U voldoet aan de aflossingsverplichting als:

 • u de lening aflost in maximaal 360 maanden (30 jaar)
 • in de (hypothecaire) leningovereenkomst staat wanneer u de lening moet hebben afgelost
 • in de (hypothecaire) leningovereenkomst staat met welk vast bedrag u de lening aflost
  Dat vaste bedrag kan het minimumbedrag zijn dat u moet aflossen, maar het mag ook hoger zijn.

Wanneer niet verplicht aflossen?

In de volgende situaties geldt de aflossingseis niet:

 • U sluit een starterslening af.
 • U hebt een eigenwoningschuld waarvoor u niet verplicht hoeft af te lossen om renteaftrek te krijgen en u gaat uw hypotheek of lening oversluiten.
 • U hebt in 2012 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst gesloten voor aankoop, onderhoud of verbetering van uw woning, maar u sluit pas in 2013 een lening af.
  De verbouwing of verbetering moet in 2013 zijn afgerond.
 • U hebt in 2012 een eigen woning verkocht en in 2013 opnieuw een eigen woning gekocht.
  Tot het bedrag van de oude eigenwoningschuld bent u niet verplicht af te lossen.
 • U sluit een overbruggingshypotheek af.
 • U hebt op 31 december 2012 een eigenwoningschuld en lost een deel van deze eigenwoningschuld af.
  Daarna leent u in het jaar waarin u hebt afgelost, of in het jaar daarop, hetzelfde bedrag als u hebt afgelost. Dat bedrag besteedt u aan uw eigen woning. U bent dan niet verplicht de nieuwe lening af te lossen om renteaftrek te krijgen.
 • U hebt op 31 december 2012 een eigenwoningschuld, verkoopt na die datum uw eigen woning en lost uw hypotheek of lening af.
  Sluit u een nieuwe hypotheek of lening af voor een eigen woning vóór het einde van het jaar dat volgt op het jaar van aflossing? Dan hoeft u tot het bedrag van de oude eigenwoningschuld niet verplicht af te lossen om renteaftrek te krijgen.
 • U had vóór 31 december 2012 een eigen woning die u verhuurt en deze woning wordt vóór 1 januari 2021 weer uw eigen woning.
  U hoeft dan niet verplicht af te lossen op de eigenwoningschuld van deze woning. Leent u na 2013 bij en gebruikt u die lening voor onderhoud of verbetering van uw eigen woning? Dan moet u voor dat bijgeleende bedrag wel verplicht aflossen.
 • U woonde op 31 december 2012 in een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoorde en voor deze woning gold de bijtelling privégebruik woning.
  Als deze woning nu uw eigen woning is, hoeft u niet verplicht af te lossen op de schuld die op 31 december 2012 bestond.

Bijzondere situaties

Geldt voor u 1 van de onderstaande situaties? Kijk dan wat dit voor u betekent.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.