Verbouwingslening

Hebt u geld geleend voor onderhoud of verbouwing van de eigen woning? En is het geld hier nog niet (volledig) voor gebruikt? Dan kunnen de rente en de financieringskosten toch aftrekbaar zijn.

Hebt u het geld voor het onderhoud en de verbouwing op een aparte rekening gestort die speciaal voor de verbouwing is geopend? Dan gelden de regels voor een verbouwingsdepot.

Rente 6 maanden aftrekbaar

U mag de rente en de financieringskosten volledig aftrekken tot 6 maanden na het afsluiten van de verbouwingslening. Na 6 maanden is het (restant) van de lening een schuld in box 3.

Op  het moment dat u na 6 maanden de lening gebruikt voor onderhoud of verbouwing, is de rente over dit deel van de lening weer aftrekbaar. De kosten van het onderhoud of de verbouwing mag u ook van een andere rekening hebben betaald.

Voorbeeld

Op 1 maart sluit u een verbouwingslening af voor € 30.000. Tot 1 september hebt u € 25.000 gebruikt voor de verbouwing. Vanaf 1 september valt het restant van € 5.000 in box 3. Op 15 oktober neemt u dit laatste deel van € 5.000 op voor de verbouwing. Dan mag u pas vanaf 15 oktober over deze € 5.000 de rente weer aftrekken.

Ontvangen rente

Ontvangt u rente over het geld dat u nog niet aan de verbouwing hebt besteed? Dan hoeft u de ontvangen rente niet in mindering te brengen op de rente die u betaalde. U mag dus gedurende 6 maanden de rente van een verbouwingslening volledig aftrekken. 

Verbouwingskosten al (gedeeltelijk) betaald?

Hebt u de lening tijdens of na het onderhoud of de verbouwing afgesloten? En hebt u de onderhouds- of de verbouwingskosten al gedeeltelijk betaald? Als u binnen 6 maanden na het begin van de verbouwing  een lening afsluit, zijn de rente over en de kosten van deze verbouwingslening aftrekbaar tot het bedrag dat u al hebt betaald.

Voorbeeld

Op 1 maart hebt u € 25.000 betaald voor uw verbouwing. Op 1 mei sluit u een verbouwingslening af van € 75.000. Op 1 oktober hebt u nog geen geld gebruikt van de verbouwingslening. De rente voor de lening zou dan niet meer aftrekbaar zijn. Maar omdat u eerder € 25.000 betaalde voor de verbouwing, is de rente over € 25.000 wel aftrekbaar.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.