Boeterente

Lost u (gedeeltelijk) uw eigenwoningschuld af? Of sluit u uw eigenwoningschuld over? Dan moet u meestal boeterente betalen. Boeterente is een vergoeding die u betaalt aan uw bank of verzekeraar omdat die renteverlies heeft, doordat u de rentevastperiode eerder beëindigt. Het bedrag van de boeterente kunt u in 1 keer betalen. U mag het bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Hebt u boeterente betaald in 2016 of 2017? Dan hebt u misschien te veel boeterente betaald.

Rentemiddeling

Door rentemiddeling kunt u de boeterente verdelen over de nieuwe rentevastperiode. Rentemiddeling houdt in dat de hoogte van de boeterente wordt verrekend in een zogenoemd opslagpercentage op het rentepercentage van uw eigenwoningschuld. Op deze manier betaalt u de boeterente niet in 1 keer, maar over de resterende periode van de nieuwe rentevastperiode.

Voorbeeld

U hebt een eigenwoningschuld van € 200.000. Hierover betaalt u ieder jaar 5% rente. De periode waarover u dit percentage moet betalen, is nog 5 jaar. U sluit uw eigenwoningschuld over voor een bedrag van € 200.000. Het nieuwe rentepercentage is 2,5% voor een periode van 10 jaar. De boeterente wordt verrekend door middel van rentemiddeling. De opslag voor de boeterente bedraagt 0,1%. U betaalt in het vervolg dus 2,6% rente over uw eigenwoningschuld. In uw aangifte inkomstenbelasting geeft u ieder jaar € 5.200 aan als betaalde eigenwoningrente. U hoeft de betaalde boeterente in deze situatie niet apart te vermelden.

Andere opslagen maximaal 0,2%

Naast de boeterente kan het rentepercentage ook verhoogd worden met andere opslagen die geen verband houden met de boeterente. Bijvoorbeeld een opslag voor het risico van vroegtijdig aflossen van de hypotheekschuld. Deze andere opslagen, bovenop de hypotheekrente en de boeterente, mogen in totaal niet hoger zijn dan 0,2%. In dat geval is er ook sprake van renteaftrek voor de andere opslagen.

Als het percentage van de andere opslagen hoger is dan 0,2%, kan over de gehele andere opslag geen rente worden afgetrokken in box 1. U moet dan de betaalde rente herrekenen naar de rente die u mag aftrekken in box 1.

Ambtshalve vermindering

Dat u uw boeterente kunt betalen door rentemiddeling is goedgekeurd vanaf 8 december 2015. Hebt u daarvoor al gebruikgemaakt van rentemiddeling en niet alle betaalde boeterente kunnen aftrekken? En kunt u dat nu wel door deze goedkeuring? Dan kunt u verzoeken om ambtshalve vermindering. Uw verzoek moet dan wel op tijd bij ons binnen zijn. In de tabel hieronder ziet u wanneer dat zo is.

Aangiftejaar

Uw verzoek moet uiterlijk binnen zijn op

2013

31 december 2018

2014

31 december 2019

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.