Ondernemers: Als u uw aangifte niet hebt ingediend

Als u helemaal geen aangifte indient, gelden dezelfde boetes als bij te laat indienen. Ook kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. En u moet er rekening mee houden dat wij het te betalen belastingbedrag gaan schatten. Wij leggen dan een ambtshalve aanslag op. 

Geen aangifte ingediend voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Hebt u uw aangifte voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting niet op tijd ingediend? Dan sturen wij u een herinneringsbrief en een aanmaning om alsnog aangifte te doen. Doet u dan wel aangifte binnen de termijn die in de aanmaning staat? Dan leggen wij geen ambtshalve aanslag op en krijgt u geen verzuimboete. Doet u geen aangifte binnen de termijn die in de aanmaning staat? Dan krijgt u een verzuimboete en leggen wij u een ambtshalve aanslag op. Lees meer hierover bij boete.

Geen aangifte ingediend voor btw en loonheffingen

Hebt u geen aangifte ingediend voor de btw of loonheffingen? Dan leggen wij u een naheffingsaanslag op. Daarbij schatten wij hoeveel belasting u moet betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.