Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair (voor ondernemers)

Hebt u uw intermediair gemachtigd voor het doen van aangifte? Dan kan uw intermediair digitaal gegevens krijgen van de aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen. U moet daar wel nog toestemming voor geven. Wij sturen u hierover een brief. 

Geeft u toestemming? Dan sturen wij het origineel op papier naar u en krijgt uw intermediair de gegevens digitaal: het Servicebericht Aanslag.

Voor welke belastingen en aangiftejaren?

Wilt u weten voor welke aanslagen en aangiftejaren uw intermediair Serviceberichten Aanslag kan krijgen? Kijk dan bij de informatie voor intermediairs naar: Serviceberichten Aanslag: voor welke aanslagen?

Inkomstenbelasting

U kunt ook gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Op het deel van onze internetsite voor particulieren vindt u meer informatie over de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor uw intermediair.

Meer informatie

Meer informatie, bijvoorbeeld over de procedure voor het geven van toestemming, vindt u bij de informatie voor particulieren. Zie Serviceberichten Aanslag voor uw intermediair.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.