Aangifte doen met aangifte- of administratiesoftware

U doet aangifte met aangifte- of administratiesoftware. Na het verzenden van de aangifte krijgt u een retourbericht, bijvoorbeeld een transportbevestiging, een ontvangstbevestiging of een foutmelding.

Vanaf aangiftejaar 2012: verplicht aangifte doen via SBR

Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid. Wij gaan stapsgewijs over op deze standaard. Vanaf aangiftejaar 2012 kunt u uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting met aangifte- of administratiesoftware alleen nog doen via SBR. Vanaf 2014 geldt dit ook voor de aangifte btw en de opgaaf intracommunautaire prestaties.

Zelfontwikkelde software

Gebruikt u voor uw administratie en aangiften software die u zelf hebt ontwikkeld? U kunt dan van ons ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen en testen van uw software door een ondersteuningsabonnement af te sluiten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u bij Ondersteuning aan softwareontwikkelaars.

Overzicht aangiften en opgaven

Om de status van uw aangiften en opgaven te zien, logt u in 'Inloggen ondernemers'. In het overzicht met uw aangiften en opgaven ziet u welke aangiften en opgaven u nog moet insturen en welke u al hebt ingestuurd. Met uitzondering van de aangifte inkomstenbelasting 2015, die vindt u op Mijn Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.