Voor ondernemers: Aangifte doen met aangifte- of administratie-software

U doet aangifte met aangifte- of administratiesoftware. Na het verzenden van de aangifte krijgt u een retourbericht, bijvoorbeeld een transportbevestiging, een ontvangstbevestiging of een foutmelding.

Verplicht aangifte doen via SBR

Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid.

Zelfontwikkelde software

Gebruikt u voor uw administratie en aangiften software die u zelf hebt ontwikkeld? U kunt dan van ons ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen en testen van uw software door een ondersteuningsabonnement af te sluiten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u bij Informatie voor softwareontwikkelaars.

Overzicht aangiften en opgaven

Om de status van uw aangiften en opgaven te zien, logt u in 'Inloggen ondernemers'. 
In het overzicht met uw aangiften en opgaven ziet u welke aangiften en opgaven u nog moet insturen, en welke u al hebt ingestuurd.
Uitzondering: de aangifte inkomstenbelasting (vanaf belastingjaar 2015), die vindt u op Mijn Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.