Aan welke eisen moet uw wachtwoord voldoen (voor ondernemers)?

Uw wachtwoord moet:

 • anders zijn dan uw eventuele vorige wachtwoorden
 • minstens 8 en niet meer dan 25 karakters hebben (een karakter is een letter, teken of spatie)
 • minstens 3 karakters hebben die niet in het oude wachtwoord voorkwamen
 • niet meer dan 3 dezelfde karakters hebben
 • minstens 1 hoofdletter hebben
 • minstens 4 kleine letters hebben
 • minstens 1 cijfer of teken (een teken is bijvoorbeeld @) hebben
 • niet meer dan 3 tekens hebben
 • alleen toegestane karakters hebben

Toegestane tekens zijn: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~

Niet-toegestane karakters zijn:

 • tekens die niet hierboven staan, zoals: ±, ©, § en ⅓
 • diakrieten (letters met accenten en speciale letters uit andere talen), zoals: ë, Á, ñ, Ç, µ en æ

Voor meer informatie over wachtwoorden en het veilig opslaan hiervan, kunt u kijken op www.veiliginternetten.nl.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.