Ondernemers: Aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting doen met aangiftesoftware

Een aangifte die u met een softwarepakket hebt gedaan, kunt u digitaal aanvullen of wijzigen. Dat kan alleen als u nog geen definitieve aanslag van deze aangifte hebt gekregen. In dat geval moet u de eerder ingevulde en verstuurde aangifte aanpassen en opnieuw versturen. Wij nemen de gewijzigde of aangevulde aangifte dan in behandeling.

Heeft de eerder verzonden aangifte al wel geleid tot een definitieve aanslag? Dan wordt de wijziging of aanvulling niet als aangifte in behandeling genomen. U kunt in dit geval bezwaar maken.

Aangifte doen via Standard Business Reporting (SBR)

Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.