Ondernemers: Medeondertekening door een derde

In een aantal gevallen bent u wettelijk verplicht om verzoeken of verklaringen die mede door een derde - anders dan uw fiscale partner - ondertekend moeten worden, bij de aangifte in te dienen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Bij de aangifte inkomstenbelasting gaat het om het verzoek om, in het geval van een scheiding, de eigenwoningreserve te verdelen. In dit geval moet uw ex-fiscale partner meetekenen.
  • Bij de aangifte vennootschapsbelasting kunt u denken aan het verzoek van een moeder- en dochtermaatschappij om de verliezen die de dochtermaatschappij heeft geleden terwijl ze deel uitmaakte van de fiscale eenheid, na ontvoeging van de dochtermaatschappij te verrekenen met de winst van de dochtermaatschappij na ontvoeging.

Omdat deze verzoeken of verklaringen normaal geen deel uitmaken van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, kunt u ze niet in de digitale aangifte verwerken. Ook kunt u ze niet als bijlage bij de aangifte meesturen. In deze gevallen stuurt u het verzoek of de verklaring ondertekend naar uw belastingkantoor, met een begeleidende brief waarin u ons vraagt het verzoek of de verklaring samen met uw aangifte te behandelen.

Let op!

Deze procedure geldt alleen wanneer de wet- of regelgeving vereist dat u de mede te ondertekenen verzoeken of verklaringen bij de aangifte indient.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.