Aangifte omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties

U krijgt van ons een brief om u erop te wijzen dat u digitaal aangifte btw (omzetbelasting) of opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) moet doen. Meer informatie hierover vindt u bij Btw-aangifte doen en betalen.

Aangifte aanvullen of wijzigen

Een aangifte btw die u via internet hebt gedaan, kunt u ook aanvullen of corrigeren. Gebruik daarvoor het formulier 'Suppletie omzetbelasting'. U vindt dit formulier onder 'Overige formulieren' op 'Inloggen ondernemers'.

Opgaaf ICP (Intra-Communautaire Prestaties) via internet

Als u in uw opgaaf ICP regelmatig veel regels met leveringen opgeeft, is de opgaaf ICP via de internetsite van de Belastingdienst voor u minder geschikt. U vult de opgaaf ICP namelijk handmatig in. Ook kunt u per rubriek maximaal 100 regels invoeren. 

Hebt u meer regels per rubriek? Dan moet u uw digitale opgaaf ICP doen met softwarepakket dat hiervoor geschikt is gemaakt. De meeste softwarepakketten kennen geen maximumaantal listregels. 
Informeer hiernaar bij uw softwareleverancier.

Aangifte omzetbelasting en opgaaf ICP via software

Doet u aangifte via aangifte- of administratiesoftware? Dan kunt u uw aangiften btw en opgaven ICP alleen doen via Standard Business Reporting (SBR). SBR is de standaard voor het aanleveren van financiële informatie aan de overheid.

Let op!

Een aantal zaken moet u op papier blijven doen:

 • De digitale btw-aangifte bevat geen rubrieken voor bijzondere teruggaven.
  Een verzoek om btw-teruggaaf kunt u alleen per brief doen aan uw belastingkantoor.
  Om ervoor te zorgen dat het verzoek snel wordt verwerkt, kunt u het beste specificaties en (her)berekeningen aan het verzoek toevoegen.
  Vermeld ook duidelijk op welk tijdvak het verzoek betrekking heeft.
 • Bij de digitale btw-aangifte kunt u geen wijziging van gegevens doorgeven.
  U moet de gewijzigde gegevens, bijvoorbeeld uw adresgegevens, schriftelijk doorgeven aan uw belastingkantoor. Uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen?
  Lees op rekeningnummer doorgeven of wijzigen (onder het kopje: U bent ondernemer) hoe u dit moet doen.

 Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.