Uitstel van betaling voor ondernemers bij bijzondere omstandigheden

Hebt u een gezonde onderneming die door bijzondere omstandigheden tijdelijk betalingsproblemen heeft?  Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan maximaal 12 maanden of zonder dat u voor het volledige bedrag zekerheid moet geven.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitstel?

Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige een verklaring afgeeft waarmee hij aannemelijk maakt dat het gaat om een gezonde en levensvatbare onderneming die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen.
  • De problemen zijn van tijdelijke aard.
  • De problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Voorbeelden van een derde deskundige

Bij een derde deskundige kan het gaan om:

  • een externe consultant
  • een externe financier
  • een brancheorganisatie
  • de (huis)accountant

Waar moet de verklaring aan voldoen?

Uit de verklaring moet de aard van de betalingsproblemen blijken en de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand. Aangetoond moet worden dat de betalingsproblemen zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico.

Wij kunnen nadere voorwaarden stellen om bij onvoorziene tegenslagen de mogelijke verliezen voor de Staat te beperken.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Als u voor een betalingsregeling op grond van bovenstaande kenmerken in aanmerking wilt komen, kunt u een onderbouwd verzoek indienen bij:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.