Uitstel van betaling voor ondernemers bij bijzondere omstandigheden

Hebt u een gezonde onderneming die door bijzondere omstandigheden tijdelijk betalingsproblemen heeft?  Dan kunt u misschien uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan de gebruikelijke periode van maximaal12 maanden.

Wat zijn de voorwaarden voor het uitstel?

Belangrijk voor dit uitstel is dat een derde deskundige in een verklaring aannemelijk maakt dat de onderneming gezond en levensvatbaar is en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming heeft werkelijk bestaande betalingsproblemen.
  • De problemen zijn van tijdelijke aard.
  • De problemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.

Voorbeelden van een derde deskundige

Bij een derde deskundige kan het gaan om:

  • een externe consultant
  • een externe financier
  • een brancheorganisatie
  • de (huis)accountant

Waar moet de verklaring aan voldoen?

Uit de verklaring moet blijken:

  • wat de aard van de betalingsproblemen is
  • dat het haalbaar is dat de belastingachterstand in de toekomst ingelopen wordt
  • dat de betalingsproblemen aantoonbaar zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico

Wij kunnen nadere voorwaarden stellen om bij onvoorziene tegenslagen de mogelijke verliezen voor de Staat te beperken.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Wilt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling op grond van bovenstaande kenmerken, dien dan een onderbouwd verzoek in. Dit kunt u doen met het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen.

In het formulier staat welke stukken u moet meesturen.

Stuur uw onderbouwd verzoek met de juiste bijlagen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.