Toezicht

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op het nakomen van de verplichtingen van iedereen die met ons te maken heeft.

Handhaving en controle

De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht op het nakomen van de verplichtingen van iedereen die met ons te maken heeft. Wij gebruiken daarbij een aantal controlemogelijkheden.

Lees verder over...

Horizontaal toezicht

Belastingplichtigen moeten hun verplichtingen nakomen. Daar houden wij op verschillende manieren toezicht op. Een van die manieren is 'horizontaal toezicht'.

Lees verder over...

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Bent u verkoper van goederen, makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken, taxateur van onroerende zaken of domicilieverlener? Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet heeft ook gevolgen voor u.

Lees verder over...

Toezicht grote ondernemingen

Bij het toezicht op grote ondernemingen kiest de Belastingdienst voor een individuele benadering. De manier waarop het toezicht bij grote organisaties wordt vormgegeven, is vastgelegd in de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen.

Lees verder over...

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.