Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft heeft gevolgen voor u als u:

Cliëntenonderzoek en meldingsplicht

Hoort u tot de bovenstaande groep waarvoor de Wwft gevolgen heeft? Dan moet u bij in- en verkooptransacties, bemiddelingsopdrachten of het aangaan van zakelijke relaties een cliëntenonderzoek doen. 

Denkt u dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering? 
Dan moet u de transactie melden

In sommige gevallen moet u de transactie altijd melden. 

Taxateurs hoeven geen cliëntenonderzoek te doen. Zij hebben alleen een meldingsplicht.

Naast het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht zijn er algemene plichten die altijd gelden.

Toezicht

Het toezicht op de Wwft wordt door 5 toezichthouders gedaan. Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt toezicht op verkopers van goederen of bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen, makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van pandhuizen en domicilieverleners. 

Het Bureau Toezicht Wwft houdt ook toezicht op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daar geldt wel een andere wetgeving en wordt er ook toezicht gehouden op andere beroepsgroepen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.