Aan- en verkopers van goederen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Koopt of verkoopt u beroeps- of bedrijfsmatig goederen? 
En de contante betaling van de goederen bedraagt € 10.000 of meer (of de waarde daarvan in vreemde valuta)? 
Dan moet u een cliëntenonderzoek doen. 

Is de contante betaling is minder dan € 10.000? 
Dan hoeft u geen cliëntenonderzoek te doen en de transactie niet te melden.

Denkt u dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering?
Dan moet u de transactie melden
Het maakt niet uit of de betaling in 1 keer gebeurt of in delen of termijnen.

Altijd melden

De aan- of verkoop van bepaalde goederen waarbij de contante betaling € 20.000 of meer bedraagt moet u altijd melden. Het gaat dan om de volgende goederen:

  • voertuigen
  • schepen
  • kunstvoorwerpen
  • antiquiteiten
  • edelstenen
  • edele metalen
  • sieraden
  • juwelen

Betaling niet in contanten

Bij betalingen die niet contant gedaan worden, bijvoorbeeld via de bank of met een creditcard, hoeft u niets te doen.

Let op!

Een storting door een cliënt van contant geld op uw bankrekening is ook een contante betaling. Dit geldt ook voor de storting van contant geld op de bankrekening van een cliënt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.