Bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van bepaalde goederen, moet u altijd een cliëntenonderzoek doen. Vermoedt u een ongebruikelijke transactie, dan moet u die transactie melden. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het bedrag is en of dit bedrag wel of niet contant betaald wordt.

Om welke goederen gaat het?

U moet een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden, als u bemiddelt bij de aan- en verkoop van de volgende goederen:

  • voertuigen
  • schepen
  • kunstvoorwerpen
  • antiquiteiten
  • edelstenen
  • edele metalen
  • sieraden
  • juwelen

Altijd melden

Bemiddelt u bij een transactie waarbij sprake is van een contante betaling van € 20.000 of meer, dan moet u de transactie altijd melden.

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.