Politiek prominent persoon en de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft)

Als uw cliënt een politiek prominent persoon is, moet u een verscherpt cliëntenonderzoek doen. Een politiek prominent persoon noemen we ook wel een 'Politically Exposed Person' of PEP.

Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft.
Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon.

Wat zijn politiek prominente functies?

Welke functies we beschouwen als politiek prominente functie is uitgewerkt in het: Uitvoeringsbesluit Wwft van 17 juli 2018.
De uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat in de lijst van prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland.

Voorbeelden van politiek prominente functies - personen:

  • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden
  • ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren
  • leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties
  • leden van rekenkamers of van directies van centrale banken
  • directe familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen

Familieleden en naaste geassocieerden van politiek prominente personen

U moet ook een verscherpt onderzoek verrichten bij het aangaan van een zakelijke relatie, of het verrichten van een incidentele transactie, waarbij familieleden of naaste geassocieerden van politiek prominente personen betrokken zijn.
Met familieleden bedoelen we zijn of haar partner (bijvoorbeeld echtgenoot), ouders en kinderen.
Naaste geassocieerden zijn bijvoorbeeld personen die samen met de politiek prominente persoon als uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon zijn te kwalificeren.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.