Uiteindelijk belanghebbende voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als uw cliënt een rechtspersoon en geen natuurlijk persoon is, moet u de uiteindelijk belanghebbende bepalen. Deze noemen we ook wel 'Ultimate Beneficial Owner' of UBO. Dat hoeft niet de persoon te zijn die de transactie daadwerkelijk doet, de transactie kan gedaan worden door een tussenpersoon of een zakelijk waarnemer.

Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende die natuurlijke persoon die:

  • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon
  • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
  • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.