Domicilieverleners en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

U bent een domicilieverlener als u bedrijfs- of beroepsmatig een adres of een postadres ter beschikking stelt aan een derde. Hieronder valt ook het op beperkte schaal aanbieden van (eenvoudige) receptiewerkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon en het doorsturen van ongeopende poststukken.

Als u domicilie verleent, moet u bij iedere cliënt een cliëntenonderzoek doen. Als u denkt dat bij de domicilieverlening sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering moet u de transactie melden.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.