Makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Als u bemiddelt bij de aan- of verkoop van onroerende zaken, dan moet u bij iedere opdracht een cliëntenonderzoek doen. Als u denkt dat bij de transactie sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering moet u de transactie melden.

Let op!

U moet ook een cliëntenonderzoek doen naar de wederpartij van uw cliënt, dus niet alleen naar uw cliënt zelf. De wederpartij is de partij met wie uw cliënt daadwerkelijk een overeenkomst sluit die door uw bemiddeling tot stand is gekomen.

Altijd melden

Ontvangt u een bedrag van € 10.000 of meer in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card), of soortgelijke betaalmiddelen, dan moet u de transactie altijd melden. Het maakt niet uit of dit bedrag voor u is of voor een derde, in beide gevallen moet u de transactie melden.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.