Ongebruikelijke transactie melden vanwege witwassen en terrorismefinanciering

U moet altijd een melding doen als u vermoedt dat een (voorgenomen) transactie verband houdt met witwassen of terrorismefinanciering. U meldt een ongebruikelijke transactie met het meldprogramma op de website van FIU-Nederland. U moet zich eerst eenmalig registreren voordat u een transactie kunt melden. Bent u makelaar en taxateur in onroerende zaken en moet u in beide rollen een melding doen, dan moet u zich 2 keer registreren, 1 keer als makelaar en 1 keer als taxateur.

Melding

Ongebruikelijke transacties meldt u direct. In de melding neemt u onder andere op:

  • de identiteit van uw cliënt
  • aard en nummer van het identiteitsbewijs van uw cliënt
  • aard, tijdstip en plaats van de transactie
  • als er sprake is van contanten: omvang, bestemming en herkomst van de contanten
  • om welke reden u de transactie ongebruikelijk vindt

Maak van uw melding een afdruk of sla deze op als pdf-bestand. Na uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging van FIU-Nederland. Deze bevestiging moet u, net als de cliënt- en meldgegevens van de ongebruikelijke transactie en uw eigen afdruk of pdf-bestand van de melding, 5 jaar bewaren.

Vrijwaring

Als u te goeder trouw een ongebruikelijke transactie meldt bij FIU-Nederland, dan bent u beschermd tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid. U kunt dan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld de schade die uw cliënt als gevolg van uw melding oploopt. Ook kunnen de gegevens die u aan FIU-Nederland hebt doorgegeven, niet tegen u worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen of terrorismefinanciering.

De FIU-Nederland behandelt uw melding vertrouwelijk.

Transactie ongebruikelijk of verdacht

De FIU-Nederland registreert uw melding als een melding ongebruikelijke transactie. Vervolgens beoordeelt de FIU-Nederland of de ongebruikelijke transactie verdacht is en moet worden onderzocht door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.