Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Het bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt toezicht op:

  • aan- en verkopers van goederen
  • bemiddelaars bij aan- en verkoop van goederen
  • makelaars of bemiddelaars in onroerende zaken
  • taxateurs van onroerende zaken
  • exploitanten van pandhuizen
  • domicilieverleners

Dit bureau voert toezichtonderzoeken uit om te beoordelen of de Wwft op de juiste wijze wordt nageleefd. Het bureau kan hiervoor de financiële administratie, dossiers en overige administratieve bescheiden controleren.

Let op!

Het Bureau Toezicht Wwft doet geen fiscale onderzoeken en mag geen informatie doorgeven aan de Belastingdienst.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.