Uitvoering toezicht op de Wwft (witwassen en terrorismefinanciering)

Het toezicht op de naleving van de Wwft wordt uitgevoerd door verschillende toezichthouders:

Branche

Toezichthouder

Verkopers van goederen, bemiddelaars bij 
aan- en verkoop van goederen, 
makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken, 
taxateurs van onroerende zaken, exploitanten van 
pandhuizen en domicilieverleners

Belastingdienst/bureau Toezicht Wwft

kredietinstellingen, financiële 
instellingen, geldtransactiekantoren, 
levensverzekeraars, trustkantoren, 
casino’s en creditcardmaatschappijen

De Nederlandsche Bank

beleggingsondernemingen, 
beleggingsinstellingen en financiële 
dienstverleners bij levensverzekeringen

Autoriteit Financiële Markten

registeraccountants, accountant-
administratieconsulenten,
belastingadviseurs, administratiekantoren,
juridische dienstverleners, 
advocaten en notarissen

Bureau Financieel Toezicht

Nederlandse orde van advocaten

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.