Beschikken

Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit heet het ‘beschikkingsmachtscriterium’. Dit criterium verzekert (onder andere) dat de instelling onafhankelijk is van donateurs en begunstigden.

Bestuurders en beleidsbepalers mogen daarom geen meerderheid in de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een bestuur van minstens 3 personen die ieder evenveel stemrecht hebben. Het is dus niet toegestaan dat een van de bestuursleden een doorslaggevende stem of een veto heeft.

Ook is het niet toegestaan dat er onvoldoende bestuurders zijn. Is er een vacature? Dan moet die binnen 3 maanden zijn vervuld.

Al deze zaken moeten u vastleggen in de statuten van uw instelling.

Uitzondering voor steunstichtingen

Het komt voor dat een stichting en 1 of meer steunstichtingen over elkaars vermogen beschikken alsof sprake is van eigen vermogen. De stichtingen hebben vaak hetzelfde bestuur. Als instellingen om deze reden niet aan het beschikkingsmachtscriterium voldoen, kunnen zij toch als ANBI aangewezen worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.