Wat is het belastingvoordeel voor een SBBI?

Als uw organisatie geen SBBI is, gelden de gewone regels voor de schenk- en erfbelasting. Over schenkingen of erfenissen van € 2.208 (€ 3.244 in 2021) of minder hoeft uw organisatie geen schenk- of erfbelasting te betalen. Als uw organisatie een SBBI is, kan ze gebruikmaken van de regeling voor SBBI's.

Gewone regels voor schenk- en erfbelasting

Krijgt uw organisatie in 1 jaar schenkingen of erfenissen van verschillende personen of bedrijven? Dan geldt voor iedere schenking of erfenis dat uw organisatie tot en met € 2.208 (€ 3.244 in 2021) geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen.

Krijgt uw organisatie in 1 jaar van 1 persoon of 1 bedrijf meer schenkingen? Dan tellen wij deze schenkingen bij elkaar op. In totaal komen de schenkingen die deze schenker binnen 1 jaar doet, dan misschien uit boven de € 2.208 (€ 3.244 in 2021). In dat geval moet uw organisatie schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 2.208 (€ 3.244 in 2021).

Regeling voor SBBI's

Als uw organisatie een SBBI is, hoeft ze ook over schenkingen of erfenissen boven de € 2.208 (€ 3.244 in 2021) geen schenk- of erfbelasting te betalen. Uw organisatie moet wel aangifte schenkbelasting doen om de vrijstelling aan te vragen.

Let op!

Doet uw organisatie als SBBI een schenking van meer dan € 2.208 (€ 3.244 in 2021)? Dan moet de persoon of organisatie die de schenking krijgt, daarover schenkbelasting betalen. Behalve als die organisatie zelf een ANBI of SBBI is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.