Wat is het belastingvoordeel voor een SBBI?

Als uw organisatie geen SBBI is, gelden de gewone regels voor de schenk- en erfbelasting. Over schenkingen of erfenissen van € 2.147 of minder hoeft uw organisatie geen schenk- of erfbelasting te betalen. Als uw organisatie een SBBI is, kan ze gebruikmaken van de regeling voor SBBI's.

Gewone regels voor schenk- en erfbelasting

Krijgt uw organisatie in 1 jaar schenkingen of erfenissen van verschillende personen of bedrijven? Dan geldt voor iedere schenking of erfenis dat uw organisatie tot en met € 2.208 geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen.

Krijgt uw organisatie in 1 jaar van 1 persoon of 1 bedrijf meer schenkingen? Dan tellen wij deze schenkingen bij elkaar op. In totaal komen de schenkingen die deze schenker binnen 1 jaar doet, dan misschien uit boven de € 2.208. In dat geval moet uw organisatie schenkbelasting betalen over het bedrag boven de € 2.208.

Regeling voor SBBI's

Als uw organisatie een SBBI is, hoeft ze ook over schenkingen of erfenissen boven de € 2.208 geen schenk- of erfbelasting te betalen. Uw organisatie moet wel aangifte schenkbelasting doen om de vrijstelling aan te vragen.

Let op!

Doet uw organisatie als SBBI een schenking van meer dan € 2.208? Dan moet de persoon of organisatie die de schenking krijgt, daarover schenkbelasting betalen. Behalve als die organisatie zelf een ANBI of SBBI is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.