Wat is het belastingvoordeel voor een SBBI?

Als uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan ze gebruikmaken van de regeling voor SBBI's.

Als uw organisatie geen SBBI is, gelden de gewone regels voor de schenkbelasting en erfbelasting.

Regeling voor SBBI's

Als uw organisatie een SBBI is, geldt er een vrijstelling voor de schenkbelasting en de erfbelasting. Uw organisatie hoeft hierdoor geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen. Uw organisatie moet wel aangifte doen om de vrijstelling aan te vragen.

Let op!

Doet uw organisatie in 2021 als SBBI een schenking van meer dan € 3.244? Dan moet de persoon of organisatie die de schenking krijgt, daarover schenkbelasting betalen. Behalve als de organisatie een SBBI of Algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

Gewone regels voor schenkbelasting en erfbelasting

Krijgt uw organisatie in 2021 een schenking of erfenis? Dan geldt dat uw organisatie:

  • voor iedere schenking tot en met € 3.244 geen schenkbelasting hoeft te betalen
  • voor iedere erfenis tot en met € 2.244 geen erfbelasting hoeft te betalen

Krijgt uw organisatie in 2021 van 1 persoon of 1 bedrijf meerdere schenkingen? Dan tellen wij deze schenkingen bij elkaar op. Krijgt uw organisatie in 2021 van dezelfde schenker meer dan € 3.244? Dan betaalt uw organisatie schenkbelasting over het bedrag boven de € 3.244.

Let op!

In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor de schenkbelasting tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Meer hierover leest u bij Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.