Wat is een schenking?

Iemand doet uw organisatie een schenking als hij of zij iets geeft waar uw organisatie voordeel van heeft. Het kan dan om geld gaan, maar iemand kan uw organisatie ook op andere manieren een voordeel bezorgen. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen. Verder mag uw organisatie de schenker geen tegenprestatie leveren voor de schenking.

Voorbeelden van schenkingen zijn:

  • meebetalen aan (weder)opbouw of renovatie van het clubhuis
  • beschikbaar stellen van attributen, zoals een boot of muziekapparatuur
  • betalen van een nieuwe grasmat voor sportverenigingen
  • beschikbaar stellen van prijzen voor loterijen
  • beschikbaar stellen van gratis eten voor de jaarlijkse barbecue
  • meebetalen aan de aanschaf van nieuwe uniformen
  • meebetalen aan of betalen van nieuwe instrumenten van de harmonievereniging

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.