Jubileum

Een steunstichting SBBI dat geld inzamelt voor een SBBI moet dit besteden aan een incidentele investering of een unieke uitgave voor een jubileum van de SBBI. Verder is het bestedingsdoel vrij, maar er moet wel een direct verband zijn met het jubileum.

Het moet gaan om een jubileum van 5 jaar of een veelvoud daarvan.

De viering van dit jubileum moet duidelijk een ander karakter hebben dan de normale activiteiten van de SBBI.

Hoeveel geld de steunstichting inzamelt, is vrij. Maar al het geld dat niet wordt besteed aan het doel, moet uitgekeerd worden aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.