Ten onrechte geen mededeling gedaan

Als u ten onrechte geen mededeling hebt gedaan, kan u dat extra geld kosten.

Gevolgen als u ten onrechte geen mededeling hebt gedaan

Als u ten onrechte geen mededeling hebt gedaan, kan de ontvanger de schade die hij hierdoor geleden heeft op u verhalen. De hoogte van het op u te verhalen bedrag is maximaal de executiewaarde van de voormalige bodemzaak toen u de handelingen verrichtte of liet verrichten waardoor de zaak niet meer als bodemzaak kwalificeerde. De executiewaarde is de geschatte waarde als de bodemzaak executoriaal verkocht zou worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.