Sport en belasting

Als sportvereniging of organisator van een sportevenement kunt u met belastingen te maken krijgen. Lees deze informatie dus als u bestuurslid van een sportvereniging bent of als u deel uitmaakt van een organisatie die sportevenementen organiseert.

Sport en de btw

Als sportclub of als organisator van sportevenementen bent u meestal ondernemer voor de btw. Maar voor sportclubs en voor organisatoren gelden verschillende regels voor de btw. Daardoor betalen organisatoren meestal wel btw, maar sportclubs vaak niet.

Lees verder over...

Sport en loonheffingen

Als u mensen in dienst neemt, moet u als sportclub of organisator van sportevenementen aangifte loonheffingen doen en loonheffingen betalen. U moet zich dan bij ons aanmelden als werkgever. Hebt u vrijwilligers die voor u werken, dan kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen te betalen.

Lees verder over...

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De meeste sportclubs krijgen hier niet mee te maken. Ook organisatoren van sportevenementen hoeven meestal geen aangifte vennootschapsbelasting te doen, tenzij uw organisatie de vorm heeft van een bv of nv.

Lees verder over...

Schenk- en erfbelasting

Als uw sportclub of sportevenementorganisatie een schenking of erfenis krijgt, kunt u te maken krijgen met schenk- en erfbelasting. Het maakt niet uit van wie u de schenking of erfenis krijgt.

Lees verder over...

Betalingsmoeilijkheden

Kan uw sportclub of sportevenementenorganisatie de belastingen en premies niet meer (op tijd) betalen? Dan is het verstandig zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via uw eigen contactpersoon voor sportgerelateerde belastingvragen.

Lees verder over...

Aansprakelijkheid

Bent u bestuurslid van een sportvereniging? Of organiseert u sportevenementen? Dan kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden.

Lees verder over...

Uw rechten en plichten

Als sportvereniging of organisator van een sportevenement hebt u bij de Belastingdienst een aantal rechten en plichten.

Lees verder over...

Sport en belasting: alle informatie voortaan digitaal

Als sportclub of organisator van sportevenementen moet u belastingen en premies betalen.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.