Organisatoren van sportevenementen en btw

Organisatoren van sportevenementen zijn meestal ondernemer voor de btw. Voor de btw bent  u namelijk ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. De rechtsvorm is niet van belang voor de vraag of u ondernemer bent. De onderneming kan een natuurlijk persoon zijn, een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv, nv, vereniging of stichting), een maatschap of een vennootschap onder firma.

Ondernemer voor de btw bij samenwerkingsverbanden

Soms werken 2 of meer organisaties, zoals stichtingen of verenigingen, samen bij de organisatie van een sportevenement. Als dit ondernemers zijn, is het de vraag wie dan voor dit evenement ondernemer voor de btw is. U moet dan bepalen of het samenwerkingsverband of 1 van de organiserende partijen ondernemer voor de btw is. Het is belangrijk hierover vooraf duidelijkheid te hebben.

Ondernemer voor de btw bij kortdurend eenmalig evenement

Organiseert u een kortdurend eenmalig sportevenement, dan hoeft u meestal geen btw te betalen. Toch is het verstandig om ons het ondernemerschap te laten beoordelen. Dit geldt vooral als u alleen dit ene sportevenement organiseert. Denk bijvoorbeeld aan een stichting die wordt opgericht voor de organisatie van een bepaald sportevenement.

Ondernemer voor de btw bij een gratis evenement

U wordt als organisator van een gratis evenement niet als ondernemer voor de btw beschouwd. U hoeft dan dus geen btw te betalen en u hebt ook geen recht op aftrek van btw. Dit is anders als u ook sponsoractiviteiten verricht.

Beoordeling ondernemerschap

Meer algemene informatie over het ondernemerschap voor de btw vindt u bij: Ondernemer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.