Sportevenementen en aftrek van voorbelasting voor de btw

De btw die andere ondernemers u in rekening brengen, kunt u in uw btw-aangifte verrekenen met de btw die u aan uw afnemers in rekening brengt. Dat heet aftrek van voorbelasting

Voorwaarden voor aftrek

Om btw te mogen aftrekken moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt de aangeschafte goederen of diensten voor omzet die belast is met btw.
  • U hebt de goederen en diensten daadwerkelijk ontvangen.
  • U krijgt een factuur met btw, die voldoet aan de eisen voor een btw-factuur.

Lees meer over de eisen waaraan een btw-factuur moet voldoen bij Factuureisen.

Geen recht op aftrek van voorbelasting

De btw die uw leveranciers u in rekening brengen, mag u niet aftrekken als het gaat om:

  • btw op goederen en diensten die u alleen gebruikt voor vrijgestelde omzet
  • btw op eten en drinken in een hotel, café, restaurant of pension voor bijvoorbeeld sponsors, bestuursleden of vrijwilligers
  • btw op giften, relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel, als de uitgaven hiervoor meer bedragen dan € 227 (exclusief btw) per persoon per jaar
    Het gaat hier bijvoorbeeld om het verstrekken van toegangsbewijzen, tijdelijke huisvesting, sportkleding of andere relatiegeschenken.

Let op!

Als u tijdelijke huisvesting verzorgt voor bijvoorbeeld de sporters en de kosten daarvan doorbelast aan derden, bijvoorbeeld sportbonden, mag u de voorbelasting wel aftrekken. Zie voor meer informatie: Btw aftrekken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.